Flytteskjema

Skal du flytte?

Registrer din kontaktinformasjon for å melde flytting.

Hvis du gir oss informasjon om ny eier av din gamle bolig, og denne signerer en avtale med oss, så slipper du oppsigelsestiden på inneværende måned pluss 1 måned.
Vi vil kontakte ny eier for å tilby våre tjenester.